LA PERISSE

SN851813 SN851816 SN851839 SN0 départ pour les maraîchers 1803 SN851807 SN851808 SN851810 IMG_0280 IMG_0281 SN851821 SN851823 SN851824 IMG_0288 SN851837 SN851838 SN851840 SN851842 SN851843 SN851846 IMG_0292 IMG_0296 IMG_0304 IMG_0306 IMG_0310 IMG_0315 SN851849 Arrivée au Pique-nique SN851850 SN851852 SN851856 SN851860 SN851866 IMG_0326 IMG_0329 SN851873 IMG_0330 IMG_0331 IMG_0333 IMG_0335 IMG_0336 le Pique-nique SN851874 SN851876 SN851886 IMG_0351 IMG_0352 SN851889 SN851894 début de la visite exploitation SN851895 SN851896 SN851898 SN851901 SN851903 SN851905 SN851906 SN851908 SN851909 SN851914 SN851915 SN851916 SN851922 SN851924 SN851925 SN851930 IMG_0361 IMG_0364 Visite de l'exploitation IMG_0366 IMG_0368 IMG_0369 IMG_0375 chenil SN851931 Départ pour la visite des chaumes IMG_0377 SN851934 IMG_0382 SN851935 IMG_0386 SN851943 SN851944 SN851946 SN851948 SN851949 SN851954 SN851961 SN851962 SN851963 IMG_0396 Visite des Chaumes SN851966 SN851968 SN851970 SN851971 SN851975 SN851983 IMG_0401 SN851985 SN851986 IMG_0404 IMG_0405 SN851805 SN851814 SN851815 SN851820 SN851828 SN851833 SN851911 SN851918 SN851920 SN851927 SN851937 SN851938 IMG_0256 IMG_0258 SN851818 SN851979 SN851953 SN851952 SN851980 SN851955 SN851891 SN851973 SN851945 Img_0381